czym jest padaczka alkoholowa

Czym jest padaczka alkoholowa?

Zależność między spożywaniem alkoholu a wystąpieniem napadów padaczkowych jest złożonym problemem. Poniższy artykuł ma na celu pewne rozjaśnienie skomplikowanej terminologii. Czym jest padaczka alkoholowa? Co zrobić, by jej zapobiec?

Zespół abstynencyjny od alkoholu występuje u osoby uzależnionej w momencie przerwania picia lub znaczącej redukcji ilości przyjmowanego alkoholu. Choć zaprzestanie picia jest słuszne oraz służy zdrowiu, to może wiązać się z krótkotrwałym i przemijającym pogorszeniem stanu zdrowia. Przykładem właśnie takiego pogorszenia się stanu chorego jest właśnie rozwinięcie wspomnianego zespołu abstynencyjnego. Na zespół abstynencyjny składają się:

  • bóle głowy,
  • drżenia języka,
  • bezsenność,
  • zły nastrój,
  • pobudzenie psychoruchowe,
  • a także przyspieszenie bicia serca oraz zwiększenie liczby oddechów.

Nierzadko dochodzi również do pojawienia się drgawek toniczno-klonicznych. Drgawki te swoim obrazem przypominają padaczkę, stąd określa się je mianem padaczki alkoholowej. Choć drgawki te nie stanowią osobnej jednostki chorobowej (tj. oficjalnie nie uznaje się terminu padaczki alkoholowej – mówi się o szczególnych zespołach padaczkowych wywołanych różnymi substancjami w tym alkoholem), to są one stosunkowo groźne oraz wskazują na wysokie ryzyko rozwinięcia się groźnych dla życia powikłań takich jak majaczenie.

Czym jest padaczka?

Padaczka jest to grupa chorób neurologicznych, które charakteryzują się napadami padaczkowymi. Wspólną cechą padaczek jest nadmierna skłonność mózgu do pojawiania się w nim nadmiernych oraz nieskoordynowanych wyładowań elektrycznych. Padaczkę możemy porównać do swego rodzaju burzy zachodzącej w naszym mózgu. Burza ta powoduje utratę kontroli nad naszym ciałem, oczami czy też modulowaniem przez nas głosu. Co ważne, nie każdy napad drgawkowy jest dowodem na to, że ktoś choruje na padaczkę. Drgawki mogą bowiem wystąpić w wyniku wspomnianego odstawienia alkoholu, silnego zmęczenia, gorączki czy też zaburzeń elektrolitowych. Diagnoza padaczki wymaga bowiem wykluczenia wielu różnych możliwych przyczyn drgawek oraz przeprowadzenia odpowiedniej diagnostyki neurologicznej. 

czym jest padaczka alkoholowa

Czy padaczka alkoholowa oznacza, że mam padaczkę?

Drgawki występujące w przebiegu zespołu abstynencyjnego mogą być bardzo groźne dla naszego życia. Często są one wstępem do rozwijającego się zespołu majaczeniowego, który wiąże się z wysoką śmiertelnością. Padaczka alkoholowa jest również traumatyczna dla rodziny i znajomych osoby, która doświadcza omawianych drgawek. Jako osoba będąca z boku pamiętaj, że w przypadku wystąpienia takich drgawek nie należy osobie chorej wkładać nic do ust. Ważne jest, aby zabezpieczyć głowę przed uderzaniem o podłoże. Pomocne w tym celu mogą być koce, ręczniki czy też ubrania. Pamiętaj też, że w przypadku wystąpienia takich drgawek konieczne jest jak najszybsze wezwanie pomocy – pogotowia ratunkowego. W przypadku odstawienia alkoholu oraz wystąpienia zespołu abstynencyjnego konieczna jest bowiem specjalistyczna pomoc lekarska. Padaczka alkoholowa, w porównaniu do “zwykłej” padaczki ustępuje, jeżeli zdecydujemy się na trwałą abstynencję. Przewlekłe przyjmowanie leków przeciwpadaczkowych nie jest zazwyczaj konieczne. Zdarza się jednak, że długotrwałe picie alkoholu oraz powtarzające się urazy wywołują padaczkę, którą trzeba leczyć właśnie za pomocą leków.

Padaczka a nadużywanie alkoholu

Padaczka to choroba przewlekła, która wymaga najczęściej długotrwałego leczenia. Często wiąże się z obniżeniem jakości życia. Zdarza się też, że osoby chorujące na padaczkę szukają pocieszenia w alkoholu. Część chorych na padaczkę spożywa alkohol towarzysko i go nie nadużywa. Niemniej jednak jego spożycie może być czynnikiem wywołującym napad padaczkowy. Ponadto może negatywnie rzutować na metabolizm leków przeciwpadaczkowych. Alkohol może wyzwalać również napad padaczkowy poprzez zmianę pobudliwości naszych neuronów. 

Jak leczyć padaczkę alkoholową?

Padaczki alkoholowej nie powinno leczyć się w warunkach domowych. Leczenie wymaga odpowiedniego postępowania odtruwającego oraz detoksykacji. Często decyduje się także na włączenie leków przeciwpadaczkowych, które podwyższają próg dla wystąpienia drgawek.

5 1 vote
Ocena artykułu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapraszamy do komentowaniax