Wszycie blokera opiatowego (Naltreksonu)

Bloker Nalterkson

Naltrexone jest tzw. antagonistą receptorów opiatowych. Jego działanie charakteryzuje się dłuższym okresem półtrwania niż nalokson. Lek używany jest w leczeniu terapii uzależnień od opiatów (Heroina, Kodeina, Tramal, Opium, Oxycodon, Morfina). Wykorzystywany jest również w leczeniu alkoholizmu (jest jednym z dwóch leków zarejestrowanych jako bezwarunkowo skutecznych w leczeniu choroby alkoholowej) oraz w uzasadnionych przypadkach lekomanii.

Naltrekson nie powoduje uzależnienia

Bloker opiatowy Naltrekson nie powoduje uzależnienia, cechuje się zerową toksycznością. Jego działanie opiera się na blokowaniu określonych receptorów w mózgu odpowiedzialnych za odczuwanie przyjemności wynikającej z wypicia alkoholu lub zażycia narkotyków. Organizm nie uodparnia się na działanie naltreksonu. Mimo dużej dawki implantowanej podskórnie, tolerancja na lek nie wzrasta. Zaszycie uniemożliwia pacjentowi osiągnięcie tzw. „haju” narkotykowego czy upojenia alkoholowego. Stan osoby uzależnionej poprawia się, następuje podniesienie nastroju oraz zmniejsza się ochota na przyjmowanie substancji odurzających.

Pomaga również zwalczać alkoholizm

W leczeniu alkoholizmu naltrekson jest powszechnie stosowanym lekiem w Stanach Zjednoczonych. Bloker opiatowy Naltrekson nie jest wykorzystywany w celu spowodowania strachu przed napiciem się alkoholu, co jest przeciwieństwem terapii awersyjnych wykorzystujących implantację środków zawierających substancję czynną disulfiramum, obecną np. w Esperalu. Chory po implantacji naltreksonu nie tyle co boi się sięgnąć po alkohol, co po prostu nie wykazuje takiej potrzeby. Jego ochota na wypicie alkoholu zmniejsza się. Dzieje się tak, ponieważ naltrekson minimalizuje możliwość upojenia alkoholowego – znacząco wzrasta tolerancja organizmu na działanie etanolu. Natomiast cały szereg przyjemnych wzmocnień oraz wybuchów euforyzujących jakie skłaniają pacjenta do picia nie występuje, gdyż lek ogranicza je do minimum.

W przypadku pacjentów uzależnionych od opiatów, bloker opiatowy naltrekson uniemożliwia rozwinięcie się alkoholizmu, gdyż samoczynnie blokuje działanie alkoholu. Podczas terapii naltreksonem nie obserwujemy przejścia z uzależnienia od heroiny lub innego opioidu na kolejną substancję odurzającą. Lek blokuje receptory opioidowe, a więc znosi euforyzujące działanie opiatów. Pacjent podczas terapii naltreksonem nie odczuje przyjemnych doznań po zażyciu narkotyku (morfiny, heroiny, kodeiny, opium). Lek pozwala na pokonanie głodu narkotykowego i znosi nieprzyjemne jego objawy. Po zakończonej detoksykacji naltrekson pozwala na utrzymanie abstynencji z sukcesem. Idealnie sprawdza się u pacjentów, którzy czują, że mimo wszystko mogą powrócić do nałogu.

Jak wygląda zaszycie naltreksonem?

Pacjent przed zabiegiem musi przejść pełną detoksykację organizmu oraz zachować abstynencję od opiatów przez okres minimum 7 dni (czas detoksu jest indywidualny dla każdego chorego, jego uzależnienia oraz kondycji ogólnej organizmu). Kompleksową i praktycznie bezbolesną detoksykację oferujemy w naszej placówce. Leczeniem uzależnienia od opiatów zajmujemy się od 20 lat. (Detoks narkotykowy – SPRAWDŹ).

Pacjent wykonuje test na obecność narkotyków. Tylko w przypadku wyniku negatywnego możemy rozpocząć implantację. Wynik pozytywny kwalifikuje chorego na dalszą detoksykację. Jeżeli obawiasz się, że wynik testu będzie pozytywny, nie musisz się martwić. Odtruwanie (detoks) możesz przejść w naszym ośrodku. Zapewniamy sukces i gwarantujemy pełne odtrucie od środków psychoaktywnych.

Pacjent zostaje przygotowywany do zabiegu. Przechodzi szczegółowy wywiad z lekarzem na temat przebytego ciągu narkotykowego lub alkoholowego, swojego uzależnienia oraz przebytych chorób. Zapoznaje się z działaniem naltreksonu, a także wszelkimi wskazaniami pozabiegowymi.

Lekarz przystępuje do implantacji naltreksonu. Lek jest zaszywany podskórnie w podbrzusze lub na ramieniu. Miejsce implantacji zostaje ustalone indywidualnie po odbytym wywiadzie medycznym. Zabieg jest bezbolesny, odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa około 30 minut.

Po zabiegu następuje krótka rozmowa z lekarzem, przekazanie ewentualnych recept oraz wskazań jak postępować po implantacji. Pacjent po opuszczeniu kliniki może od razu powrócić do normalnego funkcjonowania.

ZASZYCIE BLOKEREM OPIATOWYM (NALTREKSONEM)

Implantacja blokera opioidowego o substancji czynnej Naltrexone (Naltrekson, Naltrexon, Nalorex)
Wszczepienie implantu w podbrzusze lub na ramieniu
Skuteczność działania około 100 dni
Zabieg 30 minutowy
Natychmiastowe działanie

Skuteczna terapia

Terapia naltreksonem nie wpływa negatywnie na codzienne funkcjonowanie chorego. Bezpośrednio po zaszyciu pacjent może powrócić do swoich codziennych zajęć. Lek uwalnia się 100 dni licząc od dnia implantacji. Po okresie 3 miesięcy zabieg należy powtórzyć. Podczas aktywności implantu należy zachować abstynencję od narkotyków oraz wystrzegać się przyjmowania leków zawierających opiaty (Heroina, Opium, Morfina, Codeina, Metadon, Tramal, Dolargan, Dolcontral, Pentazocyna, Fentanyl, Buprenorfina, Nalbufina). W przypadku wystąpienia wątpliwości co do zażycia konkretnego leku należy niezwłocznie skontaktować się z nami. Służymy pomocą wszystkim naszym pacjentom i oferujemy kontakt 24h/7

Leczenie

Leczenie powinno trwać nieprzerwanie około roku, ponieważ dokładnie po tym czasie wystąpi wygaśnięcie aktywności receptorów opioidowych. W czasie leczenia naltreksonem staramy się zmotywować chorego na podjęcie terapii ukierunkowanej na nabycie umiejętności funkcjonowania bez narkotyku. Zarówno badania, jak i nasze wieloletnie doświadczenie w leczeniu uzależnień pokazują, że psychoterapia połączona z terapią naltreksonem powoduje znacząco lepsze wyniki niż sama psychoterapia.

Zaszycie naltreksonem pozwala na podniesienie jakości życia osoby uzależnionej. Dzięki podjęciu leczenia, pacjent odczuwa znaczne poprawienie swojego życia zarówno pod względem somatycznym jak i duchowym. Zaczyna czerpać przyjemność z życia i osiągać sukcesy w sferze rodzinnej, towarzyskiej i na polu zawodowym. Oszczędza również pieniądze i nie traci energii, które wcześniej pożytkował na zdobycie i konsumpcję narkotyków lub alkoholu.

Nie czekaj, zadzwoń teraz!