Odtrucie alkoholowe wyeliminuje alkoholowy zespół abstynencyjny

Odtrucie alkoholowe wyeliminuje alkoholowy zespół abstynencyjny

Alkoholizm jest chorobą cywilizacyjną. Dotyka bardzo wielu osób, niezależnie od uprawianego zawodu czy przynależności do warstwy społecznej. Leczenie alkoholizmu jest żmudne i wymaga dużego zaangażowania ze strony chorego. Nieleczony alkoholizm może doprowadzić do znacznych uszczerbków zdrowotnych, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci.

Czym jest alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA)?

Alkoholowy zespół abstynencyjny (AZA) jest stanem zaburzeń, które występują po nagłym odstawieniu alkoholu lub w przypadku znacznego zmniejszenia jego dawek. Charakteryzuje się symptomami na tle psychicznym oraz somatycznym. Może objawiać się w różnym nasileniu od łagodnych zespołów abstynencyjnych, które cechują się występowaniem kilku zaburzeń (ból głowy, rozdrażnienie, brak apetytu, bezsenność, nudności), przez długie 7-10 dniowe niebezpieczne dla zdrowia i życia delirium, któremu towarzyszą majaczenie alkoholowe oraz ostre napady drgawkowe.

Alkoholowy zespół abstynencyjny z reguły pojawia się w 6 do 24 godzin po zaprzestaniu nadmiernego spożywania alkoholu. W niektórych przypadkach AZA zaostrza się w drugiej lub trzeciej dobie po zakończeniu picia. Jego łagodna odmiana (tzw. kac) może uaktywnić się nawet po jednorazowym nadużyciu alkoholu. Nasilona postać zespołu odstawienia alkoholu może powodować wiele powikłań i groźnych dolegliwości, które wymagają hospitalizacji i leczenia farmakologicznego.

Jakie są przyczyny alkoholowego zespołu abstynencyjnego?

Występowanie alkoholowego zespołu abstynencyjnego uwarunkowane jest przyzwyczajaniem się organizmu do funkcjonowania pod wpływem procentów. Alkohol jest substancją psychoaktywną, która powoduje poprawę nastroju, odprężenie oraz wprowadza w stan euforii. Dzieje się tak dlatego, że wypijany etanol bezpośrednio wpływa na pracę mózgu. Wraz z kolejnymi porcjami wypijanego alkoholu organizm rozwija tolerancję na ten związek, co powoduje potrzebę spożywania coraz większych jego dawek, aby wystąpiło wcześniej doświadczone działanie.

Alkohol bezpośrednio oddziałuje na neuroprzekaźniki mózgowe. Systematyczne jego nadużywanie prowadzi do zachwiania równowagi w syntezie tychże neuroprzekaźników W odpowiedzi na stałą obecność etanolu, organizm uruchamia systemy adaptacyjne, które dążą do wypracowania równowagi w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. Praca mózgu osoby uzależnionej zmienia się i przystosowuje do funkcjonowania pod stałą obecnością etanolu. Nagłe obniżenie lub nieobecność alkoholu we krwi powoduje zachwianie nowo opracowanej równowagi i powoduje szereg nieprzyjemnych objawów zespołu odstawienia. Stąd wśród osób uzależnionych obserwuje się występowanie niemożności odstawienia alkoholu i nieopanowane pragnienie ponownego napicia się w celu złagodzenia symptomów AZA.

Objawy alkoholowego zespołu abstynencyjnego

Powyższy mechanizm wskazuje, iż występowanie alkoholowego zespołu abstynencyjnego związane jest z ujawnieniem się patologicznie wzmożonej pracy układu nerwowego. AZA pojawia się z reguły w ciągu pierwszych 24 godzin od zaprzestania przyjmowania alkoholu jeszcze przed obniżeniem stężenia alkoholu we krwi do zera.

Wśród pacjentów, u których obserwuje się objawy odstawienia alkoholu możemy rozróżnić dwie odmiany AZA ze względu na dolegliwości jakich doświadczają.

Niepowikłany alkoholowy zespół abstynencyjny

Jest to łagodniejsza postać AZA, podczas której pacjent może doświadczać dolegliwości o różnym stopniu nasilenia oraz może trwać od kilkunastu godzin do kilku dni. Symptomy, z którymi zmaga się pacjent są dość uciążliwe i nieprzyjemne, ale w większości przypadków nie zagrażają jego życiu. Osoba uzależniona od alkoholu po jego nagłym odstawieniu może zmagać się z objawami takimi jak:

 • drżenie rąk lub innych części ciała,
 • nudności,
 • wymioty,
 • tachykardia (wzrost ciśnienia tętniczego krwi),
 • złe samopoczucie,
 • potliwość,
 • bóle głowy,
 • bezsenność,
 • brak apetytu,
 • rozdrażnienie,
 • lęk,
 • uczucie rozbicia.

Powikłany alkoholowy zespół abstynencyjny

W przypadku pojawienia się ciężkich zespołów odstawienia pacjent powinien zostać poddany hospitalizacji, gdyż jest to stan bezpośrednio zagrażający jego życiu. Ostre postaci AZA cechują się późniejszym występowaniem i ich symptomy mogą być obserwowane nawet w 48-72 godziny po zakończeniu spożycia ostatniej dawki alkoholu. W ich przebiegu możemy wyróżnić:

 1. Abstynencyjne napady drgawkowe (padaczka alkoholowa)

Napady drgawkowe, które występują u osób uzależnionych od alkoholu wbrew powszechnej opinii nie są napadami o charakterze padaczkowym. Drgawki abstynencyjne nie są także bezpośrednim zagrożeniem dla życia, ale wymagają odpowiedniego zabezpieczenia chorego na czas ich ataku. Polegają na nagłych i niekontrolowanych skurczach mięśni w ciele pacjenta. Podczas napadu dochodzi do chwilowej utraty świadomości oraz niekontrolowanego oddawania moczu i kału. Głównymi niebezpieczeństwami abstynencyjnych napadów drgawkowych są: zachłyśniecie, uduszenie, wystąpienie urazów powstałych na skutek uderzenia o twardą powierzchnię lub krawędź.

 1. Majaczenie alkoholowe (delirium tremens)

Majaczenie alkoholowe, nazywane również majaczeniem drżennym lub delirium tremens, to jedno z najpoważniejszych zaburzeń wyróżnianych w psychiatrii. Jego występowanie zagrożone jest śmiercią (ok. 1% zgonów). Charakteryzuje się występowaniem urojeń, omamów i bardzo żywych halucynacji o nieprzyjemniej, opatrzonej lękiem treści. Pacjent, który doświadcza majaczenia alkoholowego wydaje się być zdezorientowany, nie jest w stanie określić dnia tygodnia, daty, roku czy miejsca, w którym się znajduje. Nieracjonalne zachowanie chorego może okazać się niebezpieczne dla niego oraz otoczenia. Objawom wytwórczym i zaburzeniom świadomości towarzyszy bardzo często pobudzenie psychoruchowe oraz nieuzasadniona agresja.

Napady majaczeniowe rozwijają się w godzinach wieczornych oraz w nocy. Ich wcześniejsze występowanie w trakcie trwania choroby alkoholowej nasila ryzyko wystąpienia powikłanych zespołów abstynencyjnych w przyszłości.

Pacjent, który doświadcza majaczenia alkoholowego bardzo często jest mocno odwodniony, a w jego organizmie następują zaburzenia elektrolitowe. Podczas delirium tremens dochodzi do nadaktywności układu nerwowego, co objawia się tachykardią, podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi, zaburzeniami rytmu serca. Ponadto chory bardzo często jest osobą niedożywioną, wycieńczoną długotrwającym ciągiem alkoholowym ze znacznymi obciążeniami narządów wewnętrznych, zwłaszcza wątroby, trzustki i żołądka.

 1. Halucynoza alkoholowa

Ostra halucynoza alkoholowa jest szczególnym przypadkiem majaczenia alkoholowego. Objawia się występowaniem nasilonych halucynacji słuchowych, wzrokowych i dotykowych o charakterze komentującym. Halucynoza potrafi utrzymywać się nawet kilka tygodni po przerwaniu ciągu alkoholowego i przybierać charakter przewlekły. Powikłanie występuje zazwyczaj w rozwoju długoletniej, ciężkiej choroby alkoholowej.

 1. Zespół Wernickiego-Korsakowa

Zespół Wernickiego-Korsakowa objawia się niedoborem witaminy B1 (tiaminy). Może występować jako powikłanie alkoholowego zespołu abstynencyjnego, ale także w przebiegu innych schorzeń. Choroba może rozwinąć się w przypadku podania glukozy, która znacznie zwiększa zapotrzebowanie na witaminę B1. Do typowych objawów schorzenia można zaliczyć:

 • zaburzenia ruchu gałek ocznych,
 • nierówność źrenic,
 • brak reakcji na światło,
 • problemy z chodzeniem,
 • konfabulacje,
 • problemy z pamięcią.

Objawom powikłania można zapobiec lub złagodzić ich skutki poprzez dość wczesne suplementowanie witaminy B1.

Detoks alkoholowy w leczeniu alkoholowego zespołu abstynencyjnego

Występowanie alkoholowego zespołu abstynencyjnego jest nie tylko nieprzyjemnie dla samego pacjenta, ale niejednokrotnie zagraża jego zdrowiu i życiu. Przerywanie ciągów alkoholowych na własną rękę niestety wiąże się z ogromnym ryzykiem dla osoby uzależnionej. Najskuteczniejszą metodą leczenia powikłań i symptomów AZA jest przeprowadzenie profesjonalnej detoksykacji organizmu.

Odtrucie alkoholowe pozwala na wczesne wyeliminowanie i złagodzenie objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Tak naprawdę w celu całkowitego uniknięcia powikłań, pacjent powinien znajdować się pod okiem lekarza jeszcze w momencie, w którym stężenie alkoholu jest obecne we krwi. Takie rozwiązanie zapewnia pełne bezpieczeństwo chorego.

Detoks alkoholowy polega na odtruwaniu pacjenta z toksyn i substancji trujących nagromadzonych po długim nadużywaniu alkoholu. Choremu zostają uzupełnione płyny, elektrolity oraz witaminy co pozwala na uniknięcie wielu nieprzyjemnych symptomów i poprawę dobrostanu psychofizycznego. Organizm ulega regeneracji, a funkcje życiowe i układ nerwowy wracają do swojej naturalnej równowagi i funkcjonowania.

Detoks alkoholowy pozwala również zabezpieczyć pacjenta przed wystąpieniem wielu bardzo groźnych dla zdrowia i życia powikłań alkoholowego zespołu abstynencyjnego. Odpowiednia podaż leków zapewnia zabezpieczenie przed wystąpieniem napadów padaczkowych oraz majaczenia alkoholowego. Ponadto adekwatna suplementacja witamin i minerałów może wykluczyć inne niebezpieczne dla zdrowia obciążenia somatyczne.

0 0 votes
Ocena artykułu
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Zapraszamy do komentowaniax